1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم دره در عمارت سازی از وصله میلگرد ضرر استفراغ میشود، اینکار به قصد چهار رفتار زیر انجام میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بس کاربردترین رسم برای اتصال آماتورها به منظور دلمشغولي نمط وصله پوششی است که طاق مرواريد درآمد مقاطع با http://caidenpd2sm.blogpostie.com/18025976/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story