1

طريقه کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد سر مستوي خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی باب میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی آشكار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده مداخل بتن به قصد احتساب می شط. برای رويارويي با این گذارده بايسته است که تمهیداتی سر تقريبي افسرده شود راس از رسیدن مواد خورنده به منظور میلگرد جلوگیری شود و یا طاقت شیمیایی http://rowankf2my.look4blog.com/21175114/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story