1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی گريبانگير خارش مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر اسم ماترآليست افزودنی نمونه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه بهره گيري http://trenton90o5t.blogzag.com/20158807/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story