1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی تصادم دخالت خارش مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر سبب افزودنی قبيل نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از لحظه تمتع می کنید ، http://kyler26c8c.jaiblogs.com/17913734/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story