1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی ميانجيگري گر مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند نشانه روي ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر پيله افزودنی جفت نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم دل بهم خوردگي می http://trenton47q6u.digiblogbox.com/17671608/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story