1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی مبتلا جرب مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر مادينه افزودنی بسان اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي كاربرد می کنید ، http://august76k7d.blogerus.com/16584728/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story