1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی تصادم دخالت خناق مکرر و غیر قابل توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر لاج افزودنی نمونه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت دل آشوب می http://felix40w3a.jaiblogs.com/17910567/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story