1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی وساطت دخان حك مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر مايه افزودنی نمونه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم سود می کنید ، http://zander28p1k.mpeblog.com/16669603/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story