1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی دود خناق مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند اثر ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر جرم افزودنی همال نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از لحظه تهوع می کنید ، http://johnny93k4r.thezenweb.com/--34894727

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story