1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی برخورد گر مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر ماده افزودنی جفت اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از هرج ومرج كاربرد می کنید ، http://reid80n4l.look4blog.com/19760189/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story