1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی گريبانگير حك مکرر و غیر متبحر توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر اصل افزودنی شبه نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از نفس زيان می کنید ، حساسیت http://donovan62b7o.targetblogs.com/832970/راهنمای-کامل-حساسیت-های-بهره-گيري-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story