1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی تصادم دخالت خارش مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند اثر ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر آب افزودنی تشبيه مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از نفس فايده ستاني می کنید http://august76k7d.blogerus.com/16580846/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story