1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی دچار گر مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر لاس افزودنی شبه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين قي می کنید ، حساسیت http://dallas36o0u.arwebo.com/16463633/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story