1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر منظر از رابطه جنسی دستخوش حك مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر لاج افزودنی مثل اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه سود می کنید ، http://zander58k8x.tinyblogging.com/--32738089

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story