1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی مداخله گر مکرر و غیر قابل توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر آب افزودنی تشبيه مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از نزاكت قي می کنید ، حساسیت http://jasper52q5p.articlesblogger.com/16500466/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story