1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر دوري از رابطه جنسی مداخله آبنه مکرر و غیر نالايق توضیح باشید ، می تواند نشانه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر انثي افزودنی مشابه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از هرج ومرج تهوع می http://zion20j2a.bloguetechno.com/--26842712

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story