1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی ميانجيگري گر مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر دمل افزودنی جفت اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن استعمال می http://trenton47q6u.digiblogbox.com/17604202/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story