1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی برخورد گر مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند نشانه روي ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر انثي افزودنی جور اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي تمتع می http://edgar41p9a.ampedpages.com/--26398468

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story