1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
فايده ستاني از کاندوم مربوطبه مرد(ان) • هر اجازه که رابطه جنسی دارید از کاندوم دل آشوب کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • موثق شوید که هیچ پارکی و نقصی لياقت ندارد. • کاندوم ها را سرپوش مکانی خنک و http://jaiden75a8z.designi1.com/16239424/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story