1

محققان هیچ گونه داده سال قبل

News Discuss 
محققان هیچ گونه داده سال قبل برای مقایسه نداشتند ، اما به نظر می رسد که باج افزارها در حال افزایش هستند زیرا هکرها به دنبال آسیب پذیری در شبکه های رایانه ای قدیمی تر هستند و از Cryptocur ارز برای ناشناس شدن پرداخت ها استفاده می کنند. http://claytonqgwl82581.blogdun.com/324448/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story