1

ارائه دهندگان مراقبت های

News Discuss 
شرکت امنیتی Emsisoft گفت که دست کم 621 نهاد دولتی ، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و ولسوالی ها ، کالج ها و دانشگاه ها در 9 ماه اول سال 2019 تحت تأثیر باج افزار قرار گرفتند. http://arthurulbr03603.post-blogs.com/16088187/groundbreaking

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story