1

The smart Trick of křemelina cena That Nobody is Discussing

News Discuss 
Elektron se může pohybovat jen po drahách, jejichž energie se rovná celistvému násobku Planckovy konstanty. Předpokládá, že se atom skládá z kladných a záporných částic, které se navzájem přitahují. Tento teoretický design je správný jen částečně Professional jednoduché atomy s právě jedním elektronem, nelze jej použít pro složitější atomy. oblíbenosti http://www.fanfiction.net/~Oliver7q14otw3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story